HARTINGis töötamine

Täitmata ametikohad

Hetkel täitmata ametikohti ei ole.

Inimesed, võimekus, partnerlus

HARTINGul on tööandjana on selge seisukoht ja poliitika, mis väljendub väites "Inimesed, võimekus, partnerlus". Proovisime väite formuleerida selgelt ja autentselt – uue HARTINGi töötajana kogete seda oma töös.

Meie visioon:

  • Soovime kujundada inimeste tulevikku tehnoloogia abil
  • Soovime saada rahvusvaheliseks ettevõtteks
  • Soovime luua inimestele väärtusi

INIMESED

Meie töötajad on meie edu aluseks ja seega kesksel kohal. See põhimõte juhib Hartingi perekonnaliikmeid nende otsustes. Koos juhtidega loovad nad uuendusliku keskkonna, kus töötajad saavad ideaalselt areneda ja õppida.

See hõlmab kvaliteetseid koolitusi, laiapõhjalisi täiendkoolitusi, individuaalseid karjääriplaane, paindlikke tööajamudeleid ja tulemustasu.

Soovime luua inimestele väärtusi. Saavutame selle meeskondades töötades – nii väikestes kui suurtes ja nii riiklikult kui rahvusvaheliselt.

Samas on eriti tähtsad meie suhted teineteisega.

VÕIMEKUS

Oma tugevuse saame uuenduslikest ja kvaliteetsetest toodetest, mis on omal kohal dünaamiliste turgude tipus, vastastikusest lugupidamisest ja laienevast keskkonnast.

Et saaksime energiliselt arendada, toota, reklaamida ja levitada oma suurepäraseid tooteid, vajame andunud ja oskuslikke töötajaid, kes on piisava pühendumisega. Julgustame ja esitame töötajatele väljakutseid vastavalt nende oskustele ja võimetele.

Kui naudite inimeste tuleviku kujundamist tehnoloogiaga, ootame teid tööle – ja pakume teile suurepäraseid karjäärivõimalusi.

PARTNERLUS

Meie pereettevõtte suhted põhinevad partnerlusel. Seda märkavad iga päev meie kliendid ja tarnijad. See on aluseks meie kasvule ja majanduslikule sõltumatusele. Kasvame rahvusvahelistel turgudel jätkuvalt. Tunneme ennast koduselt paljudes maailma piirkondades ja oleme pühendunud oma riigile, kuna tunneme end selle eest vastutavana. Meie sotsiaalne vastutus kajastub meie säästvas, keskkonnaalases tegevuses üle maailma.

Meie ettevõtte eesmärgid:

Soovime:

  • suurendada kliendi heaolu rakendades tehnoloogilisi muutusi ja arenguid;
  • keskendada oma äri kasvavatele turgudele;
  • kavandada ja hallata protsesse tõhusalt ja jätkusuutlikult;
  • tegutseda vastavalt sellele, "kuidas me teineteist kohtleme";
  • jääda sõltumatuks pereettevõtteks.